Zaposleni

 

 

 

Стручна спрема

 

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима

 

Број запослених на неодређено време

 

Број запослених на одређено време у својству приправника

       Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

 

Број лица ангажованих ван радног односа

Висока

29

17

 

6 (5 + 1 именовано лице) 

7

Виша

 

 

 

 

 

Средња

15

15

 

5

4

Нижа

 

 

 

1

 

Укупно

44

32

 

12

11

 

 

 

Стручна спрема

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној години

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној години

Број лица за која није реализована сагласност Комисије у претходној календарској години

     Број запослених     

       на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70%

Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад

  70 %

Висока

 

                 1

 

                    1

 

 

 

Виша

 

 

 

 

 

Средња

                 1

 

 

 

 

Нижа

 

 

 

 

 

Укупно

                 2

                  1

 

 

 

 

 

 

Partnereink

Kövessen minket a Facebookon