Obavestenje

* Sve predstave sa redovnog repertora imaju prevod na srpski. Prevod se emituje na scenskom portalu. *

Predstave slider

Glumci

Vesti

Predstava Ričard III, koju je sa glumcima Novosadskog pozorišta/Újvidéki Színház na

PLESNA FARSA ZA ZAVRŠETAK SEZONE

- kritika predstave Kad te Bog ritne u

ILDIKO LOVAŠ: KAD TE BOG RITNE U STOMAK

Ansambl Novosadskog pozorišta će tokom ovog leta imati nekoliko gostovanja. Najpre će krajem

Vreme zla

Ovo je velika ansambl predstava, sa

Partneri

Pratite nas na Facebooku