Obavestenje

* Sve predstave sa redovnog repertora imaju prevod na srpski. Prevod se emituje na scenskom portalu. *

DANSE NOIR

Reditelj
Dora Barta
Velika scena
Premijera
23.01.2020.


 „Femme Fatale“ prati istoriju evropske kulture. Erotično i senzualno zavođenje je odlika tog ženskog lika još iz biblijskih vremena. Zavodeći intelektualnog muškarca, mami ga u svoje naručje, a on, lišen trezvenog prosuđivanja, postaje biće kojim upravljaju njegove strasti.

Predstava nam prikazuje fatalni ples zavođenja, koji se proteže kroz vekove, projektujući mitološke priče Ovidija i Hesioda u današnjem kontekstu. Pojavlje se bezbroj sitnih priča, sa puno sarkazma i ironije, jer se mračni odnos između muškaraca i žena nije menjao tokom svih ovih vekova.

Režiser, koreograf: Dora Barta

Tekst: Andraš Almaši-Tot

Svetla: Zoltan Katonka

Izvođači: Laslo Bajko, Zoltan Deak, Katalin Gal, Ester Nađ, Levente Orban, Emilia Polgar, Laslo Sekrenješ, Atila Vereš Nađ

Delovi iz kritika

M Studio nam je omogućio da vidimo neke nove oblike scenskih pokreta, koji do sada nisu bili uobičajeni u njihovoj izvedbi. Izuzetno su lepi paralelni pokreti, igre sa kamenim blokovima i ona rešenja u kojima su neke glumce kolege pomerale kao marionete.

Timski rad je izuzetan, u pojedinim scenama humor je delovao veoma osvežavajuće i bez obzira što je u ovakvim kratkim pričama skoro nemoguće emocionalno uključiti gledaoce, tvorcima ove predstave je i to pošlo za rukom.

(Šandor Nađ B.)

Predstava nas kroz mitološke priče, bez osuđivanja i bez upiranja prstom, upoznaje sa različitim slojevima muške moći; to radi na veoma smešan način koristeći fascinantne jezičke bravure. Iako se radi o predstavi gde je naglasak na pokretima, genijalnost ove izvedbe nalazi se upravo u načinu na koji je tekst kombinovan sa pokretom na sceni. Jezik je arhaičan, dok je izvedba opuštena poput razgovora uz kafu sa Zevsom, Pigmalionom, Galatijom, Pandorom i drugima. Nema pauza u priči, uporedo teku tekst i pokreti, koji se nadopunjuju bez potčinjivanja i tako stvaraju jednu celinu koju gledalac može shvatiti.

(Timea Vereš Nađ)

Partneri

Pratite nas na Facebooku