Obavestenje

* Sve predstave sa redovnog repertora imaju prevod na srpski. Prevod se emituje na scenskom portalu. *

Zaposleni

 

Стручна спрема

 

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима

 

Број запослених на неодређено време

 

Број запослених на одређено време у својству приправника

       Број запослених на одређено време по било ком основу
(изузев у својству приправника)

 

Број лица ангажованих ван радног односа

Висока

25

23

  2

7

Виша

 

 

 

 

 

Средња

16

14

 

2

5

Нижа

3

1

 

2

 

Укупно

44

38

 

6

     

12

 

 

Стручна спрема

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној години

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној години

Број лица за која није реализована сагласност Комисије у претходној календарској години

     Број запослених       на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70%

Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад

  70 %

Висока

 

                

 

 

 

 

Виша

 

 

 

 

 

Средња

 

 

 

 

 

Нижа

 

 

 

 

 

Укупно

0

ö

0

0

                  0

 

 

 

Partneri

Pratite nas na Facebooku